Akuttider? Akuttider kan vi erbjuda i mån av tid men i regel all övrig typ av veterinärvård kräver bokad tid (det innebär att även kloklippning och avmaskning inför resa kräver en bokad tid.) 

Kan jag få mitt djurs recept förnyat hos er? För din trygghet och ditt djurs säkerhet gör vi alltid en individuell bedömning om djuret först måste veterinärundersökas innan vi skriver ut ett recept. Alla patienter som för första gången behöver få ett nytt receptbelagt läkemedel krävs att djurägaren och patienten kommer tillsammans på besök. Det finns några undantag för djur som redan är patienter hos oss och står på mediciner som vi skrivit ut under en längre tid. Vid behandlingar av kroniska sjukdomar krävs regelbundna kontroller innan nya recept skrivs ut.

Vi kan inte förlänga recept på läkemedel för diagnos vi själva inte har ställt. Undantag görs för patienter som är klart utredda av en annan veterinär instans samt att patientens tillhörande journal har skickats in till oss innan besöket.


Kan jag boka en tid via mejlen? Vi har tyvärr inga möjligheter att ta emot bokningar via mejl. Alla bokningar görs via telefon.