Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. Här kan ni läsa om hur vi på Härryda Djurklinik kommer att hantera era personuppgifter framöver. 

När du registrerar in ditt djur och dig själv hos oss lagras dina personuppgifter i vårt journalsystem. Med personuppgifter menas t.ex. namn, adress, telefonnummer samt personnummer. 

För att fullgöra vårt avtal om att erbjuda vård av ditt djur och att även uppfylla lagens krav om journal samt bokföringshantering krävs att vi lagrar relevanta personuppgifter. 

Enligt journallagen måste vi lagra journaluppgifter i minst 5 år efter senaste registrerade besöket.

Enligt bokföringslagen måste uppgifterna sparas i 7 år. 

Om du vill ha dina personuppgifter (personnummer, telefonnummer eller adress) raderas tidigare än efter 7 års tid får du kontakta oss så ser vi givetvis till att det blir gjort.

Om det finns berättigat intresse kan en journal sparas längre än 7 år. 

Vill du veta med om GDPR? Klicka här för att läsa mer.