Här på Härryda Djurklinik är vi extra intresserade av hästens tandhälsa och tuggsystem

Vi är vidareutbildade på SLU, hästodontolog utbildning – delkurs 1-3, 2009, 2010, 2011 med inriktning Häst Odontologi. Utbildningen ger veterinären en särskild kompetens (häst tandläkare) som behövs för en modern och allt mer krävande tandvård. Den ger oss möjligheten att ta hand om allt från akuta fall, till uppföljning av intraorala behandlingar.

I vårt tandvårdsarbete stöter vi ofta på munhålleutredningar, tumörer och missbildningar, tandfrakturer, tandextraktioner, parodontit, EORTH samt flera andra sjukliga förändringar i munhålans mjukdelar som stomatit, gingivit eller som de orsakade av t.ex. stygn flyga. Vi utför munslemhinne- och saliv provtagningar, medicinska behandlingar, tandraspning, bettkorrigering mm.

Dock, det förebyggande tandvården med regelbundna kontroller är och blir en av de viktigaste delen i vårt arbete. Olika åldrar, olika tandvårds behov! 

Exempel på tillstånd som vi jobbar med är: betselskador, vassa kanter, hakar, tandköttsfickor, vargtänder, tandväxling, extra tänder, foderimpackningar, tandfrakturer, EORTH, mm.